การทำจิตใจให้สงบในช่วงวิกฤติน้ำท่วม

การทำจิตใจให้สงบในช่วงวิกฤติน้ำท่วมให้เราคิดดัวนี้นะครับ

เกิดมาไม่เป็นทุกข์ นั่นคือเมตตาแล

เกิดมาไม่เลอะเลือน นั่นคือปัญญาแล

เกิดมาไม่หวาดกลัว นั่นคือกล้าหาญแล

เกิดมาอย่างไม่กังวล คือ เมตตาแห่งใจ

เกิดมาอย่างไม่งงงวย คือ ปัญญาแห่งจิตเดิมแท้

เกิดมาอย่างไม่หวั่น คือ ความกล้าหาญแห่งใจ

ตายไปไม่แค้นเคือง นั่นคือมุทิตาแล

ตายไปไม่อับอาย นั่นคือสงบแล

ตายไปไม่อาฆาต นั่นคือสุขคติแล

ตายอย่างไม่โกรธแค้น คือ ความปิติแห่งใจ

ตายอย่างไม่ขุ่นข้องหมองใจ คือ ความสุขแห่งใจ

ตายอย่างไม่ละอาย คือ ความสงบแห่งใจ

ทกข์แต่ไม่โลภ คือ ความพอเพียงแห่งใจ

ทุกข์แต่ไม่เสาะแสวงหาอีก คือ ความปรารถนาแห่งใจ

ทุกข์แต่ไม่ริษยา คือ ความกว้างขวางแห่งใจ

ทุกข์ยากไม่โลภ นั่นคือรู้พอแล

ทุกข์ยากไม่ร้องขอ นั่นคือยอมรับแล

ทุกข์ยากไม่อิจฉา นั่นคือใจกว้างแล

สุขแต่ไม่มัวเมา คือ ความเที่ยงตรงแห่งใจ

สุขแต่ไม่วุ่นวาย คือ มารยาทแห่งใจ

สุขแต่ไม่สิ้นเปลือง คือ ความขยันแห่งใจในการทำความดี

สุขสบายเหลิง นั่นคือหมั่นเพียรแล

สุขสบายไม่วุ่นวาย นั่นคือจริยาแล

สุขสบายไม่หลงกาม นั่นคือเที่ยงตรงแล

 

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply