คนเราเกิดมาเพื่ออะไร

คนเราเกิดมาเพื่ออะไร หลายๆคนคงยังเกิดคำถามนี้ในใจนะครับ

เราเกิดมาเพื่อ 

๑. ขั้นสูงสุด (ปรมัตถ์) เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง

ที่สุดแล้ว เราเกิดมาเพื่อสร้างความดี สั่งสมความดีจนเกิดและเจริญขึ้นเป็นบารมี บารมีเต็มขั้นเพียงใดก็ทำที่สุดแห่งทุกข็ได้ บรรลุเป็นพระอรหันต์ เป็นพระพุทธเจ้า นี้คือจุดประสงค์สูงสุด

พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ก่อนที่ท่านจะตรัสรู้ จะบรรลุธรรมอันวิเศษนี้ ได้ ท่านก็เหมือนเราๆ ท่านๆ นี่ละ คลำทางไม่ถูก ให้คำตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกัน เวียนว่ายตายเกิด ในอัตตภาพต่างๆ เป็นหญิงเป็นชาย ทำดี ทำชั่ว ทำบุญ ทำบาป เป็นคน เป็นสัตว์ สุขบ้างทุกข์บ้าง เป็นสัตว์นรก เป็นเปรต ฯลฯ เป็นมาทุกอย่างแล้ว… จนเกิดปัญญา หาข้อยุติว่า เราเกิดมาแล้วมันก็เท่านี้เอง จะเกิดมาเป็นคน ได้ยศสูง เป็นกษัตริย์ เป็นนายพัน เป็นเจ้าคนนายคน จนเป็นคนเทหยากเยื้อเชื้อฝอยข้างถนน มันก็ไม่คงที่ซักที่ เกิดเป็นอะไร มันก็ตายยหมด ทิ้งหมดเลยยยย… จับอะไรเอาเป็นสาระแก่นสารไม่ได้เลยยยยย… ตัวตนที่แท้จริงเราอยู่ไหนกันละ เราเป็นใครกันแน่

ถึงตอนนี้ซักอยากจะหาความเป็นแก่นสารสาระให้กับตนแล้ว ความเป็นตัวเป็นตนเราจริงๆ มีไหมแบบที่คงที่ [ตาทิโน] มีไหม ? ก็เริ่มแสวงหาแล้ว ที่โบราณเรียกว่า “แสวงหาความหลุดพ้น” หลุดพ้นจากตรงนี้ละ [เพราะเบื่อสภาพที่บรรยายมานี่ละ]

 

แต่ว่า คนที่ยังไม่เบื่อ [หลงในความสุขแบบโลกๆ ที่ไม่ยั่งยืน] ก็ยังไม่อยากไป เพราะยังไม่เห็นทุกข์ ก็จะพากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ละ สุขๆ ทุกข์ๆ… จนกว่าจะเบื่อหน่ายยยยยยย ในที่สุด ก็จะพากันมาสร้างความดี สร้างบารมี ไปพระนิพพานกันหมด

 

๒. เกิดมาเพื่อสร้างความดี

คนทุกคนปรารถนาความสุข ความเจริญกันทั้งนั้น อะไรละ ? ที่เป็นเหตุแห่งความสุข ความเจริญ ความดีไงละ ถ้าไปสร้างความชั่ว ก็เป็นทุกข์เดือดร้อน

 ๓. เกิดมาเพื่อละความชั่ว บาปอกุศลทั้งหลาย

ถ้าไม่อยากได้รับความทุกข์เดือดร้อนทั้งหลาย ก็อย่าทำความชั่ว

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply