คำอาราธนาศีล ๘

คำอาราธนาศีล ๘ มีบทสวดดังนี้ครับ

มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,

อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,

อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ,

อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ,

เสร็จแล้วกราบ ๑ ครั้ง นั่งพับเพียบพนมมือ

(ถ้าคนเดียวว่า อะหัง ภันเต แทน มะยัง ภันเต, ยาจามิ แทน ยาจามะ.)

ลำดับนั้น พระคุณเจ้ากล่าวคำนมัสการ ฯ นำผู้ปฏิบัติ ให้ว่าตาม ดังนี้

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(ว่า ๓ ครั้ง)

 

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply