คิดในแง่ดี คิดในแง่บวก

พระปุณณะเดิมเป็นชาวสุณาปรันตะไปค้าขายที่เมืองสาวัตถี ได้ฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัธราจึงออกบวช

ครั้นบวชแล้วการทำสมาธิภาวนาไม่ได้ผล เพราะไม่คุ้นกับสถานที่ ท่านคิดว่าภุมิอากาศที่บ้านเดิมของท่านเหมาะกับตัวท่านมากกว่า จึงทูลลาพระพุทธเจ้า พระองค์จึงตรัสถามว่า

“เธอแน่ใจหรือปุณณะ คนชาวสุนาปรันตะนั้นดุร้ายนัก ทั้งหยาบคายด้วย เธอจะทนไหวหรือ”

“ไหวพระเจ้าข้า”

“นี่ปุณณะ…ถ้าคนพวกนั้นเขาด่าเธอ เธอจะมีอุบายอย่างไร”

” ข้าพระองค์ก็คิดว่า ถึงเขาจะด่า ก็ยังดีกว่าเขาตบต่อยด้วยมือพระเจ้าข้า”

“ถ้าเผื่อเขาต่อยเอาละ ปุณณะ”

“ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาก้อนหินกว้างเอา”

“ถ้าเขาก้อนหินขว้างเอาล่ะ”

“ข้าพระองค์ก็จะคิดว่า ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าเขาเอาไม้ตะพดตีเอา”

“เออ ถ้าเผื่อเขาหวดด้วยตะพดล่ะ”

“ก็ยังดีพระเจ้าข้า ดีกว่าถูกแทงหรือฟันด้วยหอกดาบ”

“เอาละ…ถ้าเผื่อคนพวกนั้นเขาจะฆ่าเธอด้วยหอกดาบล่ะ ปุณณะ”

“ข้าพระองค์ก็จะคิดว่ามันเป็นการดีเหมือนกันพระเจ้าข้า”

“ดีอย่างไร ปุณณะ”

“ก็คนบางพวกที่คิดอยากตาย ยังต้องเที่ยวแสวงหาอาวุธมาฆ่าตัวเอง

แต่ข้าพระองค์มีโชคดีกว่าคนพวกนั้น ไม่ต้องเสียเวลาไปเที่ยวหาอาวุธอย่างพวกเขา ”

“ดีมาก ปุณณะ เธอคิดได้ดีมาก เป็นอันตกลง เราอนุญาตให้เธอไปพำนัก

ทำความเพียรที่ตำบลสุนาปรันตะได้”

พระปุณณะกลับไปเมืองสุนาปรันตะแล้วทำความเพียร ในไม่ช้าใจก็หยุดนิ่ง

บรรลุธรรมไปตามลำดับ จนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

เรื่องของพระปุณณะเป็นตัวอย่างที่จะสอนใจเราได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหากเราสามารถทำใจได้ คิดในแง่ดี คิดในแง่บวกได้ทุกสถานการณ์ เราก็จะเก็บเกี่ยวผลดีได้เสมอ

เกิดประโยชญ์ได้ในทุกนาทีของชีวิต

จากหนังสือ มีขันติ คือให้พรแก่ตัวอง

พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

วัดสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply