ปฏิทิน-ปฏิธรรม 2555 โดย ว.วชิรเมธี

เราพลิกปฏิทินเพื่อดู วัน เดือน ปี และระบุกำหนดนัดหมายหลากหลายกิจกรรมของชีวิต

ลงบนปฏิทินอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ในบางกรณี วันเดือนปีในปฏิทินก็ถูกใช้ในฐานะ
เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการรอคอย สำหรับใครบางคนกับบางภารกิจ
ดูเหมือนว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากปฏิทินจะมีอยู่เพียงแค่นั้น
เป็นเวลานานเหลือแสนที่เราพลิกปฏิทิน แต่เราไม่เคยพลิกชีวิต
จะเกิดอะไรขึ้น หากทุกครั้ง ทุกวัน และทุกเดือนที่เราพลิกปฏิทิน
เรามีสิทธิ์พลิกวิธีที่เราคิด วิธีที่เราพูด วิธีที่เราทำงาน และวิธีที่เราดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม
พลิกปฏิทิน พลิกชีวิต
หากเราสามารถทำสิ่งนี้ได้ บทบาทของปฏิทินคงเปลี่ยนไปมากกว่าการเป็นป้ายบอกทางของวันเดือนปีและกิจกรรมรายวัน
ปฏิทิน-ปฏิธรรม คือ นวัตกรรมแห่งการนำเสนอพุทธธรรมบนปฏิทิน
ปฏิทิน-ปฏิธรรม คือ รายการพุทธธรรม (ปฏิธรรม) ที่ควรปฏิบัติเป็นรายวัน (ปฏิทิน)
ปฏิทิน-ปฏิธรรม คือ ระฆังแห่งสติ คือเสียงอำนวยพรแห่งมหากัลยาณมิตร
ปฏิทิน-ปฏิธรรม พลิกปฏิทิน พลิกวันเดือนปี พลิกชีวิต พลิกทุกข์ พบสุข
เพื่อความสวัสดีในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ ตลอดปีและตลอดไป
ดาวโหลด ปฏิทิน-ปฏิธรรม 2555 โดย ว.วชิรเมธี ที่นี้เลยนะครับ

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply