เงินไม่ใช่ทุกสิ่ง

แม้เงินจะทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ แต่ไม่สามารถทำให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้น แม้เงินจะซื้อสิ่งของเครื่องใช้มาสนองความต้องการได้ แต่มิได้หมายความว่าจะทำให้คนเรามีความสุขเพิ่มขึ้น และการที่มีเงินเพิ่มขึ้น 1 เท่า ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้น 1 เท่า

เงินซื้อทุกสิ่งไม่ได้ ดังนั้น จงอย่าทำทุกสิ่งเพื่อเงิน แต่จงทำเพื่อความสุขใจและสร้างคุณค่าของสิ่งนั้นๆ แม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ก็ตาม แล้วชีวิตของเราก็จะชุ่มชื่นมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินตรา

“It is not how much we have,

but how much we enjoy, that makes happiness.”

“มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า เราจะมีมากเท่าใด

แต่การมีความสุขขึ้นอยู่กับว่า เราพอใจแค่ไหน”

• เงินสามารถซื้อที่อยู่อาศัยได้ แต่ไม่ใช่บ้าน (ครอบครัว)

• เงินสามารถซื้อเตียงได้ แต่ไม่ใช่การนอนหลับ

• เงินสามารถซื้อนาฬิกาได้ แต่ไม่ใช่เวลา

• เงินสามารถซื้อหนังสือได้ แต่ไม่ใช่ความรู้

• เงินสามารถซื้อตำแหน่งได้ แต่ไม่ใช่ความนับถือ

• เงินสามารถจ่ายค่าหมอได้ แต่ไม่ใช่การมีสุขภาพที่ดีได้

• เงินสามารถซื้อเลือดได้ แต่ไม่ใช่ชีวิต

• เงินสามารถซื้อเซ็คซ์ได้ แต่ไม่ใช่ความรัก

 

สนใจรับข่าวสารจาก ธรรมไทย.เน็ต จากเรากรุณาใส่ Email ได้เลยนะครับ:

Delivered by FeedBurner

Leave a Reply