Archive for August 2011

เดินจงกลม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เดินจงกลม โดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   ๑. พึงกำหนดทางจงกรมที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไร ความยาว ๒๕-๓๐ ก้าวเป็นความเหมาะสมทั่วไป พึงดูว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นหรือถึงที่โน้น สำหรับทิศทางที่ท่านนิยมปฏิบัติมา มี ๓ ทิศ คือ ตรงตามแนวตะวันออก ตะวันตก ๑ ตามแนวตะวันออกเฉียงใต้ ๑ ตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ จากนั้นตบแต่งทางจงกรมให้เรียบร้อยก่อนเดิน ๒. ผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรม และพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้ว ระลึกคุณพระรัตนตรัย และระลึกถึงคุณบิดามารดา อุปัชฌาย์อาจารย์ ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตน จบแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผล นั้นๆ เสร็จแล้วปล่อยมือลง เอามือขวาทับมือซ้ายทาบกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึง เจริญพรหมวิหาร ๔ จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำ ท่าสำรวม ๓. ตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกำกับใจ พุทโธ พุทโธ พุทโธ…เป็นต้น แล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้ เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวม มีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอ ไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้น ๔. ขณะเดินจงกรม พึงกำหนดสติกับคำบริกรรม พุทโธ พุทโธ พุทโธ…ให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกัน ประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะ […]

คำอาราธนาศีล 5

บทสวดคำอาราธนาศีล 5 สวดดังนี้ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ (ถ้า ศีล 8 ให้เปลี่ยน ปัญจะ เป็น อัฏฐะ)

รักแม่

คำว่าแม่สั้นๆ แต่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ แต่ว่าใจแม่พันผูกรักกว่า แม่คือคนรักลูกดุจแก้วตา แม่คอยนำพาแต่สิ่งดีๆ มาวันนี้เป็นวันดีจะบอกรัก ให้แม่ประจักษ์ในดวงจิต คำว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความคิดและปัญญาคุณากร ทุกวันเราควรรักแม่ อย่าแพ้ในความชังอย่างแม่สอน ใครไม่รักอย่าอาวร ถามตัวเราก่อนว่าเราควรรักใคร   รักอะไรไหนเทียบเปรียบแม่รัก ลูกประจักษ์แก่ใจหาใครเหมือน ตั้งแต่เล็กแม่เราเฝ้าคอยเตือน ไม่ลืมเลือนรักลูกด้วยผูกพันธุ์ ลูกยื่นให้ “มะลินัอย” ที่ร้อยรัก กราบที่ตักด้วยรักแม่ไม่แปรผัน บอกแม่ว่ารักแม่ล้นพ้นรำพัน จะสร้างฝันให้แม่เห็นเป็นคนดี สองมือแม่คนนี้ ที่เลี้ยงลูก สองมือแม่พันผูก ลูกหนักหนา สองมือนี้โอบอุ้ม แก้วดวงตา สองมือนี้มีค่า กว่าสิ่งใด สองมือกอดลูกน้อย ยามลูกหลับ สองมือซับน้ำตา ยามหวั่นไหว สองมือนี้อบอุ่น เกินกว่าใคร สองมือแม่ลูกขอให้ ลูกตอบแทน วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมด มี ๕ ประการ คือ ๑. เมื่อท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ ๒. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำท่านให้บริจาคทานให้ได้ เริ่มต้นด้วยเราทำแล้วให้ท่านจบ ๓. ถ้าท่านยังไม่มีศีลรักษา ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ […]

สถานที่ปฏิบัติธรรมในกรุงเทพ

ชีวิตในเมืองกรุงบางที่ยุ่งวุ่นวายมากครับ วันนี้ผมเลยอยากจะมาแนะนำสถานที่ปฏิบัตฺธรรมในกรุงเทพครับ ซึ่งมีมากมายหลายที่ครับ ลองเลือกที่ที่สะดวกแล้วลองไปปฏิบัติธรรมดูนะครับ เขตคลองสาน วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร เลขที่ 685 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-861 4319, 02-438 4422, 02-861 4533, 02-863-4489, 02-861-4720, 02-863 4762, 02-439 6283 http://www.dhammathai.org/watthai/bangkok/watpichayayatikaram.php เขตคลองเตย วัดสะพาน หมู่ 13 ถนนกล้วยน้ำไท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เลขที่ 616 ในอุทยานเบญจสิริ ซ.สุขุมวิท 24 แยกซอยเมธนิเวศน์ 4 ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-661 1284-7 เขตคลองสามวา ศูนย์วิปัสสนาธรรมธานี เลขที่ […]