Archive for September 2011

อริยสัจ 4 โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อริยสัจ 4 มีความจริงอยู่ 4 ประการคือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ความจริงเหล่านี้เรียกว่า อริยสัจ 4   1. ทุกข์ คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ์ทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์ 2. สมุทัย คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต พวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับความเศร้า โศกทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน 4. มรรค คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ […]

คาถาแผ่ส่วนกุศล

 คาถาแผ่ส่วนกุศล – คาถาแผ่ส่วนกุศล ทำให้จิตใจงดงาม สงบสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ […]

คำถวายสังฆทาน

คำถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง) อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหารกับ ของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย) อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ ข้าแต่พระสงฆ์ที่เจริญ ข้าเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งมะตะกะภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ […]

มองโลกในแง่ดี เพราะทุกอย่างมีสองด้านเสมอ

เรื่องนี้จะสอนให้เรารู้ถึงการมองโลกในแง่ดีซึ่งเป็นประโยช์ต่อทุกๆคนครับ เจอรี่เป็นผู้จัดการของร้านอาหารแห่งหนึ่งในอเมริกา เขามักจะอารมณ์ดีอยู่เสมอ และมักมีมุมมองต่อเหตุการณ์ต่างๆในแง่ดี เวลาที่มีใครถามเขาว่าเขาทำแบบนั้นได้อย่างไร เขามักจะตอบว่า,,, ” ถ้าผมสามารถจะเป็นอะไรที่ดีกว่านี้ได้,,,ผมอยากจะมีฝาแฝด !!” พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารที่เขาทำอยู่หลายคน ออกจากงานไปพร้อมกับเจอรี่เมื่อเขาออกจากงาน เพื่อจะได้ติดตามเขาไปจากร้านหนึ่งไปยังอีกร้านหนึ่ง,,, สาเหตุทั้งหมดก็มาจากการเป็นคนมองโลกในแง่ดี และทัศนคติของเจอรี่ เขาเป็นผู้ผลักดัน ให้กำลังใจคนอื่นได้อย่างดีเยี่ยม ถ้ามีลูกน้องคนไหนเจอเรื่องแย่ๆมา เจอรี่จะอยู่กับเขาเสมอ พร้อมทั้งแนะนำลูกน้องคนนั้นให้มองเห็นในด้านดีๆ หรือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องราวแย่ๆที่เกิดขึ้น วันหนึ่ง ฉันถามเจอรี่ว่า “ฉันไม่เข้าใจคนเราจะมองโลกในแง่ดีอยู่ตลอดเวลาได้ยังไง คุณทำได้ยังไงนะ” เจอรี่ตอบว่า “ทุกๆเช้า ผมจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับบอกตัวเองว่า ,,, ผมมีทางเลือกสองทางสำหรับวันนี้ ผมเลือกที่จะมีอารมณ์ดีตลอดทั้งวันก็ได้,,, หรือว่าเลือกที่จะมีอารมณ์เสียตลอดทั้งวันก็ได้เหมือนกัน ,,, ซึ่งผมมักจะเลือกอารมณ์ดี หรือบางครั้งถ้ามีเหตุการณ์แย่ๆเกิดขึ้น เราก็เลือกได้เหมือนกัน ว่าจะเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ นั้นหรือว่าเลือกที่จะเรียนรู้มัน ผมมักเลือกที่จะเรียนรู้ ทุกครั้งที่มีคนมาติมาบ่นอะไร มีทางเลือกให้เราเลือกได้ว่าจะยอมรับเสียงเหล่านั้น หรือจะมองหาด้านดีของชีวิต ,,, ผมเลือกอย่างหลัง” “แต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ ” ฉันแย้ง “ใช่ มันไม่ง่ายเลย” เจอรี่กล่าว “ชีวิตล้วนเต็มไปด้วยทางเลือก เมื่อคุณตัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกไปแล้ว ทุกสถานการณ์ต่างก็มีทางเลือกของมัน ,,, คุณเลือกได้ว่าจะสนองตอบตามเหตุการณ์นั้นอย่างไร ,,,, […]

มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ หนังสือดีที่ควรดาวโหลด

มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่ หนังสือดที่ควรดาวโหลด สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจัง เกิด-ดับ-มี-หมด กลับกลายได้ ถ้าเรารู้ทันความจริง และไม่ประมาท เมื่อโชคหรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราเป็นสุข เราก็ใช้โชค เช่น ลาภ ยศ เป็นเครื่องมือ เพิ่มพูนแผ่ขยายความสุข คือใช้มันทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ทำให้ความสุขขยายจากตัวเรา แผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลก นี่คือใช้ความสุขเป็นโอกาสสร้างสรรค์แผ่ขยายความสุข โหลดหนังสือ ที่นี้นะครับ http://bit.ly/pTL54K  หรือกดที่ภาพหนังสือนะครับ