Archive for December 2011

ปฏิทิน-ปฏิธรรม 2555 โดย ว.วชิรเมธี

เราพลิกปฏิทินเพื่อดู วัน เดือน ปี และระบุกำหนดนัดหมายหลากหลายกิจกรรมของชีวิต ลงบนปฏิทินอยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ในบางกรณี วันเดือนปีในปฏิทินก็ถูกใช้ในฐานะ เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการรอคอย สำหรับใครบางคนกับบางภารกิจ ดูเหมือนว่าประโยชน์ที่เราได้รับจากปฏิทินจะมีอยู่เพียงแค่นั้น เป็นเวลานานเหลือแสนที่เราพลิกปฏิทิน แต่เราไม่เคยพลิกชีวิต จะเกิดอะไรขึ้น หากทุกครั้ง ทุกวัน และทุกเดือนที่เราพลิกปฏิทิน เรามีสิทธิ์พลิกวิธีที่เราคิด วิธีที่เราพูด วิธีที่เราทำงาน และวิธีที่เราดำรงชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม พลิกปฏิทิน พลิกชีวิต

ธรรมะกับความรัก

สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ยังเรียกตัวเองว่าเป็น “คน”นั้น ย่อมเป็นผู้ที่ยังมีความวุ่นวายในใจอยู่นั่นเอง ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะก่อให้เกิดปัญหา และเกิดความวุ่นวายอยู่ร่ำไป เรามักจะเคยได้ยิน พุทธดำรัสที่ว่า ” ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีทุกข์ ” เพราะเหตุใดจึงตรัสเช่นนั้น ก็เนื่องจากว่า การที่เรามีความรัก อะไรก็ดูสวยงามไปหมด ณ เวลานั้น ความสุขย่อมก่อเกิดแก่เรา แต่ในวันที่เราผิดหวัง หรือความรักเริ่มจืดจางลงไป ความทุกข์ก็เริ่มคืบคลานเข้ามาแทนที่ความสุข ดังนั้นเราจึงต้องมาเรียนรู้ว่า การมีความรักอย่างไร จึงจะก่อให้เกิดความสุขแก่เราได้ แล้วทุกท่านคิดว่า มีวิธีใดบ้างที่สามารถทำให้เรามีความรักอย่างยั่งยืนได้บ้าง นอกจากการหันมาพึ่งทางธรรม แต่หลายคนมักคิดว่า ” ธรรมะ ” เป็นเรื่องของคนแก่ หรือผู้สูงอายุที่ต้องเข้ามาเรียนรู้ หรือใส่ใจ ถ้าวัยรุ่น คนหนุ่มสาวคนใด หลงเข้ามาสนใจในธรรม มักจะถูกมองว่าเป็นคนคร่ำครึ ล้าหลัง หรือเป็นคนไม่ทันสมัย หัวโบราณบ้าง แต่ที่จริงแล้ว ” ธรรมะให้อะไรกับเรามากมาย ” และไม่ว่าจะเป็นเด็ก คนหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ ทุกชนชั้น ย่อมสามารถได้รับความสุขจากการเข้ามาเรียนรู้หรือปฏิบัติธรรม (ซึ้งในรสพระธรรม) ได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวจะมาเขียนต่อนะค่ะ ตอนนี้หิวข้าวแล้วค่ะ มาต่อกันเลยนะค่ะ […]

คำอาราธนาศีล ๘

คำอาราธนาศีล ๘ มีบทสวดดังนี้ครับ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, อัฏฐะ สีลานิ ยาจามะ, เสร็จแล้วกราบ ๑ ครั้ง นั่งพับเพียบพนมมือ (ถ้าคนเดียวว่า อะหัง ภันเต แทน มะยัง ภันเต, ยาจามิ แทน ยาจามะ.) ลำดับนั้น พระคุณเจ้ากล่าวคำนมัสการ ฯ นำผู้ปฏิบัติ ให้ว่าตาม ดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)  

คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน

คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ดาวโหลดหนังสือ คู่มือทำวัตรเช้า เย็น วัดศรีโยธิน ตาม LINK นี้นะครับ http://bit.ly/sWMtpM ภายในหนังสือประกอบด้วยบทความต่างๆดังนี้ กี่ยวกับวัดศรีโยธิน ประวัติ วัดศรีโยธิน ประวัติ หลวงปู่ศรีสรรเพชญ์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม คำถวายข้าวพระพุทธ คำลาข้าวพระพุทธ กำหนดเวลาการปฏิบัติธรรม การอาราธนาศีล และสมาทานศีล คำบูชาพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล คำสมาทานศีล พิธีรักษาอุโบสถศีล พิธีสมาทานกรรมฐาน บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า (แปล) คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพะภาคะนะมะการ พุทธาภิถุติง ธัมมาภิถุติง สังฆาภิถุติง ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา สังเวคะปริกิตตะนะปาฐ ทวัตติงสาการะปาฐ บทพิจารณาสังขาร สัจจะกิริยะคาถา นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ ตังขณิกปัจจะเวกขณปาฐะ ธาตุปฏิกูลปัจจเวกขณปาฐ วันทามิ กรวดน้ำตอนเช้า สัพพปัตติทานคาถา ปัตติทานคาถา กราบพระ

บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

บทยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก   ๑. อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา วิชชาจะระณะสัมปันโน วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา โลกะวิทู วัจจะ โส ภะคะวาฯ   อิติปิ โส ภะคะวา สัมมาสัมพุทโธ วัจจะ โส ภะคะวาฯ อิติปิ โส ภะคะวา สุคะโต วัจจะ โส ภะคะวาฯ ๑. พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลส พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ทรงถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้รู้แจ้งโลก   พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว