Posts Tagged ‘จิตใจสงบ’

มีจิตใจสงบเป็นสิ่งที่ดี

การฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง หัดให้ใจนิ่งเรียบ เมื่อมีสิ่งเร้าใจ ๆ มากระทบ ก็ฝึกให้ไม่ขลาดง่าย ไม่กลัวง่าย ต้องฝึกให้อยู่แต่อารมณ์ปัจจุบัน คนที่มีสุขภาพจิตดีเยี่ยมและมีกำลังกายกำลังใจแข็งแรงยอมจะเป็นผู้มีใจสงบ ไม่ตื่นเต้นง่าย ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือทางร้าย เมื่อได้ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ไม่พองฟู เมื่อเสื่อมก็ไม่เสียใจ สุขภาพทั้งกายและใจก็จะดีปกติตลอดเวลา