Posts Tagged ‘รักแม่’

รักแม่

คำว่าแม่สั้นๆ แต่เป็นคำที่ยิ่งใหญ่ แต่ว่าใจแม่พันผูกรักกว่า แม่คือคนรักลูกดุจแก้วตา แม่คอยนำพาแต่สิ่งดีๆ มาวันนี้เป็นวันดีจะบอกรัก ให้แม่ประจักษ์ในดวงจิต คำว่าแม่เป็นผู้ให้ชีวิต ให้ความคิดและปัญญาคุณากร ทุกวันเราควรรักแม่ อย่าแพ้ในความชังอย่างแม่สอน ใครไม่รักอย่าอาวร ถามตัวเราก่อนว่าเราควรรักใคร   รักอะไรไหนเทียบเปรียบแม่รัก ลูกประจักษ์แก่ใจหาใครเหมือน ตั้งแต่เล็กแม่เราเฝ้าคอยเตือน ไม่ลืมเลือนรักลูกด้วยผูกพันธุ์ ลูกยื่นให้ “มะลินัอย” ที่ร้อยรัก กราบที่ตักด้วยรักแม่ไม่แปรผัน บอกแม่ว่ารักแม่ล้นพ้นรำพัน จะสร้างฝันให้แม่เห็นเป็นคนดี สองมือแม่คนนี้ ที่เลี้ยงลูก สองมือแม่พันผูก ลูกหนักหนา สองมือนี้โอบอุ้ม แก้วดวงตา สองมือนี้มีค่า กว่าสิ่งใด สองมือกอดลูกน้อย ยามลูกหลับ สองมือซับน้ำตา ยามหวั่นไหว สองมือนี้อบอุ่น เกินกว่าใคร สองมือแม่ลูกขอให้ ลูกตอบแทน วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมด มี ๕ ประการ คือ ๑. เมื่อท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ ๒. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำท่านให้บริจาคทานให้ได้ เริ่มต้นด้วยเราทำแล้วให้ท่านจบ ๓. ถ้าท่านยังไม่มีศีลรักษา ก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ […]